Vilka är vi?

Vilka är vi?

Lutherska Missionskyrkan i Borås består av 275 medlemmar. Om du besöker oss kommer du garanterat träffa några av våra fantastiska äldre som burit och lett kyrkan framåt, våra älskade barn som springer runt och har en självklar plats i församlingen och vill du träffa ungdomarna är de trogna på både fredagarnas ungdomssamlingar och söndagens Gudstjänst.

Välkommen vem du än är, här finns på riktigt en plats för dig!

Församlingen

Vi är en livfull och växande församling som verkar i Borås med omnejd. Vi önskar att alla människor ska känna sig välkomna till vår församling.

Vi tillhör EFS som är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Vårt barn- och ungdomsarbete tillhör Salt – barn och unga i EFS. Vår kyrka heter Lutherska missionskyrkan (Lutha) och den ligger mitt i centrala Borås. Vår sommargård heter Ekhagen och ligger strax norr om stan utmed Öresjös strand, en pärla dit vi flyttar vår verksamhet under sommarhalvåret.

Vår tro

Vi tror på en Gud som vill vara med oss alla dagar i livet.

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse. Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet – det glada budskapet om Jesus! Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör. Läs mer på www.efs.nu

Vår vision

Att som församling få vara en del i arbetet för Guds rikes tillväxt, och där vi får ställa oss till förfogande i bön och handling utifrån de gåvor som han lagt ned i oss.

Vår kyrka skall vara inkluderande så att alla som kommer till oss skall känna av den strålglans från Korset som är grunden i vår gemenskap, och känna sig välkomna och sedda.

Vår gemenskap skall genomsyras av den nåd och kärlek som vi fått erfara genom Herren Jesu namn, och vila på bön, gemenskap, uppmuntran och omsorg om varandra och våra medmänniskor. 

Vi vill be om öppnade ögon och nöd för den värld som blöder, och uppleva välsignelse i givandet för Guds rike.

Att gå i tro och frimodigt bekänna och vittna om Guds stora Kärlek

Vår historia

1922 köpte församlingen tomten till det som sedan blev platsen för vår kyrka. 1922 började Lutherska missionskyrkan i Borås byggas och 1930 invigdes kyrkan under pingstmötet. Kyrkan kostade närmare 200.000 kronor som idag motsvarar någonstans mellan 30-60 miljoner kronor. De 113 medlemmarna valde att ta ett gigantiskt lån för att bygga en ny kyrka.

Kyrkan är byggd av 113 och rymmer 400.
Nu består församlingen av 275 medlemmar och vi blir gärna fler.

EFS

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen grundades 7 maj 1856 på initiativ av Hans Jacob Lundborg med stöd av Carl Olof Rosenius.

EFS delar Svenska kyrkans evangelisk-lutherska bekännelse, men poängterar utifrån denna särskilt behovet av ett individuellt ställningstagande till tron, samt att detta bör få konsekvenser för det dagliga livet. Det individualistiska draget går igen i rörelsens från pietismen nedärvda betoning av det allmänna prästadömet: tanken att varje kristen människa lever i en direkt relation till Gud, utan behov av medlare i form av vigda präster. Denna betoning märks i lekmännens starka roll i all verksamhet, inklusive gudstjänsten.

Betoningen av det personliga ställningstagandet till Jesus Kristus har också utgjort teologisk grund för rörelsens omfattande missionsarbete.

Läs om EFS historia på www.efs.nu

Start typing and press Enter to search

X