”Hur du ser på livet avgör vilken förmåga du har att hantera motgångar och att ta vara på
livets glädjeämnen. Den existentiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i
ditt liv. God existentiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod
att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen. Trots fysisk och
psykisk god hälsa kan vi ibland känna oss sköra. Existentiell hälsa handlar bland annat om hur
du ser på dina möjligheter i livet och på vilket sätt du hanterar kriser. Vissa människor lever
med många brister men tycker ändå att livet är meningsfullt, andra har goda förutsättningar
fysiskt och psykiskt men har ändå svårt att känna livsglädje.
Alla samtalskort utgår från åtta dimensioner av existentiell hälsa, de dimensioner som – enligt
WHO:s folkhälsoundersökningar – påverkar självskattad psykisk och fysisk hälsa på ett positivt
sätt.”

Vi träffas varje onsdag 16.30 – 18.00. Samlingen startar med enkel kvällsmat, sedan samtalar vi kring ett av orden.

Ingen anmälan krävs, varmt välkomna!

Har du frågor kontakta Anna-Karin Ryberg

annakarin@lutha.se

Start typing and press Enter to search

X