Våra webbsända andakter ser från och med 14 mars ut så att vi varannan vecka sänder webbandakten med ansvarstagande från värdgrupperna, så som vi gjort senaste tiden.

Bönekursen, som också sänds varannan söndag, tar sin utgångspunkt i lärjungarnas vädjan till Jesus: ”Herre, lär oss att be.” Jesus ger dem då bönen ”Vår Fader”.  De åtta avsnitten innehåller undervisning kopplad till bönen ”Vår Fader”. Pete Greig, pastor, författare och medgrundare till bönerörelsen ”24–7” undervisar och Poppy Williams är kursledare. Videorna är på engelska med svensk undertext, 20–25 minuter långa och avslutas med bön.

 

SÖNDAGENS AVSNITT, avsnitt 8:
20/6 kl. 10:00 3 sönd e Trefaldighet Bönekursen ”Andlig krigföring”, ”Rädda oss från det onda”.

https://www.youtube.com/watch?v=OCnB0DoMUN0

 

TIDIGARE AVSNITT:

Avsnitt 1: 14/3 kl. 10:00 Midfastosöndagen Bönekursen ”Varför ska man be?”

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=7IgntCln2BQ&feature=emb_imp_woyt

 

Avsnitt 2: 28/3 kl. 10:00 Palmsöndagen Bönekursen ”Beundran”, ”Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat”.

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=9YnVvQkXq04

 

Avsnitt 3: 11/4 kl. 10:00 2 söndagen i påsktiden Bönekursen ”Bön för egna behov”, ”Ge oss idag det bröd vi behöver”.

Länk:  https://www.youtube.com/watch?v=Ed-0GF9X6Qs

 

Avsnitt 4: 25/4 kl. 10:00 4 söndagen i påsktiden Bönekursen ”Förbön”, ”Låt ditt rike komma”.

Länk:  https://www.youtube.com/watch?v=vEzAPD5AUDo

 

Avsnitt 5:  9/5 kl. 10:00 Bönsöndagen Bönekursen ”Obesvarad bön”, ”Låt din vilja ske”. Länk:   https://www.youtube.com/watch?v=K2S0POfmi30

 

Avsnitt 6:
23/5 kl. 10:00 Pingstdagen Bönekursen ”Kontemplation”, ”På jorden såsom i himlen”.

Länk:  https://www.youtube.com/watch?v=q9y2K0YBNII

 

Avsnitt 7:
6/6 kl. 10:00 1 sönd e Trefaldighet Bönekursen ”Lyssnande”, ”Ge oss idag det bröd vi behöver”.

Länk:  https://www.youtube.com/watch?v=ziKLSsm6w34

Start typing and press Enter to search

X