Under juni/juli/augusti har vi våra gudstjänster ute på vår sommargård Ekhagen.

Varmt välkomna alla söndagar kl. 16.00
Efter gudstjänsterna serveras kyrkfika.

Start typing and press Enter to search

X