Välkommen till våra Gudstjänster!

För att vi inte ska samlas mer än 50 personer önskar vi att du anmäler ditt deltagande till expedition@lutha.se eller 033-13 25 33 senast fredag kl.12. Därefter får du bekräftelse på plats. Vid behov sätter vi in en extra gudstjänst kl.11.30! Medverkande och värdgrupp behöver ej anmäla sig.

6/9   kl.10.00 Gudstjänst på Ekhagen. Nattvard och medlemsintag. Göran Olofsson. Vi välkomnar Elsa, vår nya ungdomsledare! Barnhörna med Rebecca.

13/9 kl.16.00 Gudstjänst på Ekhagen. (Observera tiden!) Hans Lundaahl.

20/9 kl.10.00 Gudstjänst på Ekhagen. Nattvard. Göran Olofsson.

27/9 kl.10.00 Gudstjänst i Lutha. Matilda Nybo. Barnhörna med Rebecca.

 

 

Start typing and press Enter to search

X