Välkomna till årets församlingshelg!

Vilken gåva det är att vara en del av en församlingsgemenskap! Ingen annanstans får vi mötas och dela tro och liv tillsammans över generationsgränserna på samma vis som i kyrkan. Därför är det med glädje som vi bjuder in till årets församlingshelg.

10-11 september samlas vi för att umgås och gemensamt diskutera vilken riktning vi vill att församlingen ska gå. Hur har det sett ut bakåt? Vart står vi idag? Och hur tänker vi oss framtiden?

Under helgen kommer vi också att lyfta frågan om vårt namn. Vad heter vår församling egentligen? Är det Lutha, Lutherska Missionskyrkan, EFS Borås, eller något annat? Fundera gärna över frågan tills vi ses. Vad tänker du att vi heter? Vad förmedlar de olika namnen? Hur skapar vi en enhet utan att exkludera?

Vi hoppas på två dagar med härlig gemenskap, god mat och givande samtal. Det kommer att finnas aktiviteter anpassade för alla åldrar, barn såväl som vuxna. Alla är vi del av församlingen.

Lördag 10 september

Plats: Ekhagen

Tid: kl. 9:00- ca 18:00

Vad: Under dagen varvar vi mellan gemensamma samlingar och samtal i mindre grupper. Aktiviteter för barnen kommer också att finnas. Vi avslutar med en lovsångsandakt kl. 17:00. Det kommer att serveras fika under för- och eftermiddagen, lunch, samt korv efter lovsångsandakten.

Söndag 11 september

Plats: Lutha

Tid: kl. 10:00

Vad: Vi firar gudstjänst tillsammans. Efteråt serveras fika.

Anmälan sker till expedition@lutha.se eller 033 132533 senast 3 september.

Helgen är avgiftsfri, men det kommer finnas möjlighet att ge ett valfritt bidrag för omkostnaderna.

Varmt välkomna!

Start typing and press Enter to search

X