Kravet om vaccinationsbevis vid samlingar med över 20 deltagare börjar gälla från den 2021-12-23.

Så här har Lutha tänkt kring kommande gudstjänster: I och med julen blir vi  fler som firar Gudstjänst. Därför börjar vaccinationsbevis  gälla vid samlingar i Lutha från och med söndagen 2021-12-19. Vi uppmuntrar er att ladda ner eller beställa vaccinationsbevis innan detta tillfälle. Observera att gudstjänsterna framöver kräver att du kan uppvisa ett giltigt vaccinationsbevis, tillsammans med en giltig ID-handling. Du visar upp ditt vaccinationsbevis för verifiering vid entrén.

Hämta vaccinationsbevis:

Är du fullvaccinerad och har e-legitimation kan du hämta ditt bevis kostnadsfritt på www.covidbevis.se.

Hämta vaccinationsbevis via denna blankett om du saknar e-legitimation: https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/covidbevis/bestallning-av-vaccinationsbevis.pdf

Behöver du hjälp så ta i första hand kontakt med en anhörig. Behövs ytterligare hjälp kontakta elsa@lutha.se.

Följande krävs för ett giltigt vaccinationsbevis:

  • Det är bara vaccinationsbevis som är giltiga, inte test- eller tillfrisknandebevis
  • För att kunna få ett giltigt vaccinationsbevis måste du vara fullvaccinerad. För att räknas som fullvaccinerad behöver du ha fått två doser med Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna) eller Vaxzevria (AstraZeneca) eller en dos med Covid-19 Vaccine (Janssen).
  • Det måste ha gått minst 14 dagar från att du är fullvaccinerad innan du får besöka arrangemang som kräver vaccinationsbevis. Det gäller inte boosterdoser.
  • Kontrollera att vaccinationsbeviset inte upphört att gälla. Vaccinationsbevis hämtade före 1 oktober 2021 är giltiga i 90 dagar. Vaccinationsbevis som är hämtade senare är giltiga i 180 dagar.
  • Vaccinationsbevis gäller bara tillsammans med en giltig ID-handling, till exempel ett körkort, ID-kort eller pass

Start typing and press Enter to search

X