Information gällande coronaviruset och vår verksamhet

Här finns länk till riskbedömning och riskreducerande åtgärder i samband med höstens gudstjänster.

Riskbedömning Gudstjänster i kyrkan

Här finns uppdaterade rekommendationer från EFS riks.

EFS Riktlinjer

Uppdaterad 2020-10-07

 


Det är en speciell, överraskande händelse vi är med om. Det handlar om att ta ansvar enskilt och tillsammans och mitt i allt förtrösta på att Gud finns med i våra liv och det vi möter. Just nu kan vi höra och läsa om Coronaviruset vart än vi vänder oss, och vi i Lutha anser det vara vår skyldighet att informera om hur viruset påverkar vår verksamhet.

Nedan följer en lista med de samlingar och verksamheter som ställs in tillsvidare

  • Stickcaféet
  • Spagettikyrkan
  • När det gäller våra övriga grupper är det upp till respektive ansvarig ledare att besluta om gruppen samlas eller inte. Ta därför kontakt med din gruppledare om du har frågor.

Längre fram beslutar vi om kommande verksamhet, och hemsidan kommer att uppdateras. Håll därför koll här, för att se vad som händer.

Den treeniga Guden förenar oss, även om vi inte kan mötas lika ofta som vi är vana vid. Vi hoppas att
denna prövotid vi är inne i inte blir för lång och att den kan föra med sig något gott. För någon, eller kanske egentligen många, kan det bli tid i vardagen för eftertanke. Är det så för dig, be då gärna Guds
Ande om hjälp. Se gärna de tankar som sändes i februari månadsblad om reflektion över dagen. De
kan hjälpa oss med att finna att vårt livs centrum är i Gud.

Uppdaterad 2020-09-17

 


Vi i Lutha följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Följ länken nedan för att komma till deras hemsida och delge generell information kring hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning.

Vi uppmanar er att stanna hemma om ni har sjukdomssymtom. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Då viruset bl.a. sprids via handkontakt rekommenderar vi er att avstå från handslag, och le och vinka till varandra istället. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Start typing and press Enter to search

X