ALPHAKURS VÅREN 2020

Under våren kommer vi hålla en Alphakurs i Lutha. Vi bjuder in gamla som nya att delta i undervisning och samtal om kristen tro.

En Alphakurs kan enkelt beskrivas som en grundkurs i kristen tro. Nedan hittar ni vidare beskrivning om Alpha, samt en länk till deras hemsida där ni hittar mer information.

Vi ses tisdagar jämna veckor i Lutha (Kungsgatan 23), 18:30-20:30.

Om ni vill ha mer information om Alphakursen får ni gärna kontakta Björn Lenberg, tel 0706 456538, eller Per-Johan Strömbom, tel 0705 941431.

Varmt välkomna!


Länk till Alphas hemsida: http://sverige.alpha.org/

LIVET ÄR VÄRT ATT UTFORSKA

VAD ÄR ALPHA?
Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och dess mening. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar.

HUR SER EN ALPHAKVÄLL UT?
Vanligtvis består en Alphakurs av tre delar. Varje träff inleds med en måltid eller någon annan form av förfriskning. Därefter hålls ett föredrag, antingen muntligt eller via film, utifrån livets frågor och kristendomens svar. Slutligen är det dags för samtal i smågrupper där varje deltagare kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

VEM ÄR ALPHA FÖR?
Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

HUR ÄR EN ALPHAKURS UPPLAGD?
Alpha pågår vanligtvis i tio veckor där man varje gång tittar på en ny aspekt av den kristna tron. Exempel på ämnen som tas upp: ‘Vem är Jesus?’, ‘Hur ska jag kunna tro?’och ’Vad ska jag med kyrkan till?’. Kurserna varierar i storlek. Vanligast är kvällskurser som varar i cirka två timmar per tillfälle, men de kan också hållas exempelvis till morgonkaffet eller under en lunchrast på arbetsplatsen eller skolan. Alphakursen är gratis, men ibland ber arrangören om ett bidrag till matkostnaderna.

Start typing and press Enter to search

X