Programkalender

Vi har problem med att Programkalender här på hemsidan inte uppdaterar från Google. Vi har försökt att hitta orsaken men inte kommit till någon lösning. Eftersom vi framöver skall flytta in i en ny hemsida lägger vi nu inte mer kraft på detta problem. Du kan nå Programkalendern på Google med länken nedan.

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=info.lutha%40gmail.com&ctz=Europe%2FStockholm.

Du kan även få tillgång till delning i din kalenderapp i din telefon, hör av dig till mig om du är intresserad av det.

Hälsningar Martin Fjällman.

Här kan du även se Planeringsverktyget för medverkan, värdgrupper mm.