Vi har problem med att Programkalender här på hemsidan inte uppdaterar från Google. Vi har försökt att hitta orsaken men inte kommit till någon lösning. Eftersom vi framöver skall flytta in i en ny hemsida lägger vi nu inte mer kraft på detta problem. Du kan nå Programkalendern på Google med länken nedan.

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=info.lutha%40gmail.com&ctz=Europe%2FStockholm.

Du kan även få tillgång till delning i din kalenderapp i din telefon, hör av dig till mig om du är intresserad av det.

Hälsningar Martin Fjällman.